Toán Lớp 8: `a) x + 5x^2 =0` `b) 2(x + 5) – x^2 – 5x = 0`

Question

Toán Lớp 8: `a) x + 5x^2 =0`
`b) 2(x + 5) – x^2 – 5x = 0`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-22T13:56:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x + 5x² = 0
  ⇔ x(1+5x)=0
  ⇔ x = 0 hoặc 1+5x = 0
  ⇔ x = 0 hoặc 5x = -1
  ⇔ x = 0 hoặc x = -1/5
  b) 2(x+5) – x² – 5x = 0
  ⇔ 2(x+5) – x(x-5) = 0
  ⇔ x+5 = 0 hoặc 2-x=0
  ⇔ x = – 5 hoăc x = 2
   

 2. Giải đáp:
   a) $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1/5\end{array} \right.$
  b) $\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x+5x^2=0
  <=> x(1+5x)=0
  <=>  $\left[ \begin{array}{l}x=0\\1+5x=0\end{array} \right.$
  <=> $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1/5\end{array} \right.$
  Vậy x=0 hoặc x=-1/5
  b) 2(x+5)-x^2-5x=0
  <=> 2(x+5)-x(x+5)=0
  <=> (2-x)(x+5)=0
  <=> $\left[ \begin{array}{l}2-x=0\\x+5=0\end{array} \right.$
  <=> $\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.$
  Vậy x=2 hoặc x=-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )