Toán Lớp 8: a) x ( 4x² – 1) = 0 b) 3 ( x – 1)² – 3x (x – 5) – 2= 0 c) x³ – x² – x +1 = 0 d)2x² – 5x -7 = 0 mọi người giúp e bài này với ạ e đang c

Question

Toán Lớp 8: a) x ( 4x² – 1) = 0
b) 3 ( x – 1)² – 3x (x – 5) – 2= 0
c) x³ – x² – x +1 = 0
d)2x² – 5x -7 = 0
mọi người giúp e bài này với ạ e đang cần gấp :((, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tuần 2022-06-16T20:40:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. y10000
     

    toan-lop-8-a-4-1-0-b-3-1-3-5-2-0-c-1-0-d-2-5-7-0-moi-nguoi-giup-e-bai-nay-voi-a-e-dang-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )