Toán Lớp 8: A , (-3/2+x ) ( xy-3 ) B , ( x^2-2xy+y^2 ) ( x-3y )

Question

Toán Lớp 8: A , (-3/2+x ) ( xy-3 )
B , ( x^2-2xy+y^2 ) ( x-3y ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-12-22T17:54:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a) (x-$ $\dfrac{3}{2}$)$(xy-3)=x²y-3x-$ $\dfrac{3xy}{2}$ +$\dfrac{9}{2}$ 
  $b) (x²-2xy+y²)(x-3y)= x³-3x²y-2x²y+6xy²+xy²-3y³$
  $= x³-3y³-5x²y+7xy²$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (-3/2+x)(xy-3)
  -3/2xy+9/2+x^(2)y-3x
  b)
  (x^(2)-2xy+y^2)(x-3y)
  =x^(3)-2x^(2)y+xy^(2)-3x^(2)y+6xy^(2)-3y^(3)
  =x^(3)-5x^(2)y+7xy^(2)-3y^(3)
  #Study well

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )