Toán Lớp 8: a) x^3 – x – x^2 +1 b) Tìm m để đa thức A chia hết cho đa thức B, biết: A= 2x^3 + 5x^2 + 3x + m + 5 và B= x + 3 giúp em với ạ , em cảm

Question

Toán Lớp 8: a) x^3 – x – x^2 +1
b) Tìm m để đa thức A chia hết cho đa thức B, biết:
A= 2x^3 + 5x^2 + 3x + m + 5 và B= x + 3
giúp em với ạ , em cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-02-17T18:15:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^3 -x-x^2 +1
  =x(x^2 -1)-(x^2 -1)
  =(x^2 -1)(x-1)
  =(x-1)(x+1)(x-1)
  =(x-1)^2 (x+1)
  b,
  A:B
  =(2x^3 +5x^2 +3x+m+5):(x+3)
  =[(2x^3 +6x^2 )+(-x^2 -3x)+(6x+18)-13]:(x+3)
  =[2x^2 (x+3)-x(x+3)+6(x+3)-13]:(x+3)
  =[(x+3)(2x^2 -x+6)-13+m]:(x+3)
  =2x^2 -x+6 (dư :-13+m)
  Để A \vdots B
  <=>-13+m=0
  <=>x=13
  Vậy A \vdots B<=>x=13

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^3-x-x^2+1
  =(x^3-x)-(x^2-1)
  =x(x^2-1)-(x^2-1)
  =(x-1)(x^2-1)
  =(x-1)(x-1)(x+1)
  =(x-1)^2 (x+1)
  b) Để A \vdots B thì:
  A=B.Q(x)
  <=> 2x^3+5x^2+3x+m+5=(x+3).Q(x)
  Thay x=-3
  <=> 2.(-3)^3+5.(-3)^2+3.(-3)+m+5=(-3+3).Q(x)
  <=> 2.(-27)+5.9-9+m+5=0.Q(x)
  <=> -54+45-9+m+5=0
  <=> -13+m=0
  <=> m=13
  Vậy m=13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )