Toán Lớp 8: a . 2(x+y)+ay+ax b . a^4 – ax^3 – ay + xy

Question

Toán Lớp 8: a . 2(x+y)+ay+ax
b . a^4 – ax^3 – ay + xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 tháng 2022-06-11T07:59:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 2(x+y) + ay+ax = 2(x+y)+a(y+x) = (2+a)(x+y)
  b, a^4-ax^3-ay+xy= a (a^3 -x^3) -y(a-x)=a(a-x)(a^2+ax+x^2)-y(a-x)= (a-x)(a-y)(a^2+ax+x^2)
  Xin hay nhất##

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 2(x+y)+ay+ax
  =2(x+y)+a(y+x)
  =2(x+y)+a(x+y)
  =(x+y)(2+a)
   b) a^4-ax^3-ay+xy
  =a(a^3-x^3)-y(a-x)
  =a(a-x)(a^2+ax+x^2)-y(a-x)
  =(a-x)[a(a^2+ax+x^2)-y]
  =(a-x)(a^3+a^2x+ax^2-y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )