Toán Lớp 8: `a.x^2 + 6x – 9y^2 + 9` `b.x^3+2x^2+x` giúp ẹ

Question

Toán Lớp 8: `a.x^2 + 6x – 9y^2 + 9`
`b.x^3+2x^2+x`
giúp ẹ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-03-19T17:05:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  a) x² + 6x – 9y² + 9
  = (x² + 6x + 9) – 9y²
  = (x² + 2.3x + 3²) – (3y)²
  = (x+3)² – (3y)²
  = (x+3-3y)(x+3+3y)
  -> HĐT (1) : (A+B)² = A² +2AB + B²
  -> HĐT (3) : A² – B² = (A-B)(A+B)
  b) x³ + 2x² + x
  =x(x² + 2x + 1)
  =x(x² + 2.1x +1²)
  =x(x+1) 
  ->HĐT(1) : (A+B)² = A² + 2AB + B²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. $a.$ $x^2+6x-9y^2+9$
  $=\left(x+3\right)^2-9y^2$
  $=\left(x+3\right)^2-\left(3y\right)^2$
  $=\left(\left(x+3\right)+3y\right)\left(\left(x+3\right)-3y\right)$
  $=\left(x+3+3y\right)\left(x+3-3y\right)$
  $b.$ $x^3+2x^2+x$
  $=x\left(x^2+2x+1\right)$
  $=x\left(x+1\right)\left(x+1\right)$
  $=x\left(x+1\right)^2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )