Toán Lớp 8: a. x^2+4xy-4x^2+4y^2 b. x^2+2x-15

Question

Toán Lớp 8: a. x^2+4xy-4x^2+4y^2
b. x^2+2x-15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 tuần 2022-06-07T05:15:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shu$
  a) x^2 + 4xy – 4x^2 + 4y^2
  ⇔[x^2 + 2x2y – (2y)^2] – (2x)^2
  ⇔(x – 2y)^2 – (2x)^2
  ⇔(x-2y – 2x ) (x – 2y +2x) 
  ⇔(-x – 2y)(3x – 2y)
  b) x^2 + 2x -15
  ⇔x^2 + 2x + 1 – 16
  ⇔(x^2 + 2x +1) – 4^2
  ⇔(x+1)^2 – 4^2
  ⇔(x+1-4)(x+1 +4)
  ⇔(x -3)(x+5)

 2. a, x^2 + 4xy – 4x^2 + 4y^2
  = ( x^2 + 4xy + 4y^2 ) – 4x^2
  = ( x+ 2y)^2 – (2x)^2
  = ( x+ 2y + 2x )( x + 2y – 2x)
  = ( 2y + 3x)( 2x – x)
  b, x^2 + 2x -15
  = x^2 + 3x – 5x -15
  = x( x + 3) – 5( x+3)
  = (x+3)(x-5)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )