Toán Lớp 8: a) x^2+4x-y^2+4 b)3x^2+6xy+3y^2-3z^2 c)x^2-2xy+y^2-z^2+2zt-t^2 Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: a) x^2+4x-y^2+4
b)3x^2+6xy+3y^2-3z^2
c)x^2-2xy+y^2-z^2+2zt-t^2
Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 7 tháng 2022-05-25T18:44:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x^2+4x-y^2+4
  =(x^2+4x+4)-y^2
  =(x+2)^2-y^2
  =(x+2-y)(x+2+y)
  b) 3x^2+6xy+3y^2-3z^2
  =3(x^2+2xy+y^2-z^2)
  =3[(x^2+2xy+y^2)-z^2]
  =3[(x+y)^2-z^2]
  =3(x+y-z)(x+y+z)
  c) x^2-2xy+y^2-z^2+2zt-t^2
  =(x^2-2xy+y^2)-(z^2-2zt+t^2)
  =(x-y)^2-(z-t)^2
  =(x-y-z+t)(x-y+z-t)
   

 2. Giải đáp:
  = (x – y – z + t)(x – y + z –t)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2
  (Nhận thấy x2 – 2xy + y2 và z2 – 2zt + t2 là các hằng đẳng thức)
  = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt + t2)
  = (x – y)2 – (z – t)2 (xuất hiện hằng đẳng thức (3))
  = [(x – y) – (z – t)][(x – y) + (z – t)]
  = (x – y – z + t)(x – y + z –t)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )