Toán Lớp 8: a) $x^{2}$ + 4x – $y^{2}$ + 4 b) $x^{2}$ – 4 – 2xy + $y^{2}$ c) $4x^{2}$ – 4x – 3

Question

Toán Lớp 8: a) $x^{2}$ + 4x – $y^{2}$ + 4
b) $x^{2}$ – 4 – 2xy + $y^{2}$
c) $4x^{2}$ – 4x – 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tuần 2022-06-04T13:08:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  CHO MÌNH HAY NHẤT NHA
   

  toan-lop-8-a-2-4-y-2-4-b-2-4-2y-y-2-c-4-2-4-3

 2. a) x^2 + 4x – y^2 + 4
  = ( x^2 + 2 . x . 2+ 2^2 ) – y^2
  = ( x + 2 )^2 – y^2
  = ( x + 2 + y ) ( x + 2 – y )
  b) x^2 – 4 – 2xy + y^2
  = ( x^2 – 2xy + y^2 ) – 2^2
  = ( x – y )^2 – 2^2
  = ( x – y + 2 ) ( x – y – 2 )
  c) 4x^2 – 4x – 3
  = 4x^2 + 2x – 6x – 3
  = 2x ( 2x + 1 ) – 3 ( 2x + 1 )
  = ( 2x + 1 ) ( 2x – 3 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )