Toán Lớp 8: A=(x-2)(x^4+2x^3+4x^2+8x+16) tại x =3

Question

Toán Lớp 8: A=(x-2)(x^4+2x^3+4x^2+8x+16) tại x =3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-21T00:00:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     A=202
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} A=( x-2)\left( x^{4} +2x^{3} +4x^{2} +8x+16\right) \ tại\ x=3\\ \Leftrightarrow A=( 3-2)\left( 3^{4} +2.3^{3} +3.3^{2} +8.3+16\right)\\ =1.( 81+2.27+3.9+24+16)\\ =81+54+27+40=202 \end{array}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )