Toán Lớp 8: a^2x^3-8a^2y^6 4x^3y^2-x^3-4y^2+1 3x^2-x-2

Question

Toán Lớp 8: a^2x^3-8a^2y^6
4x^3y^2-x^3-4y^2+1
3x^2-x-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 3 tuần 2022-06-04T17:46:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a2x3-8a2y6
  =a2(x3-8y6)
  =a2[x3-(2y2)3]
  =a2(x-2y2)(x2+2xy2+4y4)
  4x3y2-x3-4y2+1
  =(4x3y2-4y2)-(x3-1)
  =4y2(x3-1)-(x3-1)
  =(x3-1)(4y2-1)
  =(x-1)(x2+x+1)(2y-1)(2y+1)
  3×2-x-2
  =3×2+2x-3x-2
  =x(3x+2)-(3x+2)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a^2x^3-8a^2y^6
  =a^2(x^3-8y^6)
  =a^2[x^3-(2y^2)^3]
  =a^2(x-2y^2)(x^2+2xy^2+4y^4)
  4x^3y^2-x^3-4y^2+1
  =(4x^3y^2-4y^2)-(x^3-1)
  =4y^2(x^3-1)-(x^3-1)
  =(x^3-1)(4y^2-1)
  =(x-1)(x^2+x+1)(2y-1)(2y+1)
  3x^2-x-2
  =3x^2+2x-3x-2
  =x(3x+2)-(3x+2)
  =(x-1)(3x+2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )