Toán Lớp 8: A. (2x+3) (1-2x) B. 5x(1x-3) C. (x-2)^2 + 2x (x+1) giải giúp mình với mình giải rồi mà bị mất nên quên cách làm. cảm ơn ạ

Question

Toán Lớp 8: A. (2x+3) (1-2x)
B. 5x(1x-3)
C. (x-2)^2 + 2x (x+1)
giải giúp mình với mình giải rồi mà bị mất nên quên cách làm. cảm ơn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-18T00:06:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/ (2x+3)(1-2x)
  = 2x-4x^2+3-6x
  = -4x^2-4x+3
  b/ 5x(x-3)
  = 5x^2-15x
  c/ (x-2)^2+2x(x+1)
  = x^2-4x+4+2x^2+2x
  = 3x^2-2x+4

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (2x+3).(1-2x)
  = 2x.(1-2x)+3.(1-2x)
  = 2x-4x²+3-6x
  = (2x-6x)-4x²+3
  = -4x-4x²+3
  b) 5x.(1x-3)
  = 5x.1x-5x.3
  = 5x²-15x
  c) (x-2)²+2x.(x+1)
  = x²-4x+4+2x²+2x
  = (x²+2x²)+(2x-4x)+4
  = 3x²-2x+4
  Áp dụng HĐT số 2 (A-B)² =A²-2AB+B²
  CHÚC BN HC TỐT!!!
  @anhnguyenff

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )