Toán Lớp 8: (x+a)^2-x^2/2x+a x^2-y^2/(x+y)x(ay-ax) Đề bài là c/m ko phụ thuộc vào x và y

Question

Toán Lớp 8: (x+a)^2-x^2/2x+a
x^2-y^2/(x+y)x(ay-ax)
Đề bài là c/m ko phụ thuộc vào x và y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 ngày 2022-12-22T13:13:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $1.\\\dfrac{(x+a)^2-x^2}{2x+a}\\=\dfrac{(x+a-x)(x+a+x)}{2x+a}\\= \dfrac{a\times (2x+a)}{2x+a}\\= a\quad (\text{không phụ thuộc vào x})\\2.\\\dfrac{x^2 -y^2}{(x+y)x(ay-ax)}\\= \dfrac{(x-y)(x+y)}{(x+y)xa(y-x)}\\= \dfrac{-(y-x)\times1}{xa\times(y-x)}\\= -\dfrac{1}{ax}\quad(\text{không phụ thuộc vào y})$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )