Toán Lớp 8: a, 156^2 – 112 x 156 + 56^2 b, x^2 – 2xy – 4z^2 + y^2 tại x = 6; y = -4; z = 45 Tính nhanh giá trị các biểu thứcc

Question

Toán Lớp 8: a, 156^2 – 112 x 156 + 56^2
b, x^2 – 2xy – 4z^2 + y^2 tại x = 6; y = -4; z = 45
Tính nhanh giá trị các biểu thứcc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 30 phút 2022-06-04T10:53:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)156^2-112.156+56^2
  =156^2-2.56.156+56^2
  =(156-56)^2
  =100^2
  =10000
  áp dụng hđt:
  (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  b)x^2-2xy-4z^2+y^2 tại x=6;y=-4;z=45
  =(x^2-2xy+y^2)-4z^2
  =(x-y)^2-(2z)^2
  =(x-y-2x).(x-y+2z)
  thay x=6; y=4 ;z=45 vào biểu thức ta được:
  =[6-(-4)-2.45].[6-(-4)+2.45]
  =(10-90).(10+90)
  =10^2-90^2
  =100-8100
  =-8000
  áp dụng hđt:
  (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
   và hđt:
  (A+B).(A-B)=A^2-B^2
  $#chúc tus học tốt!!$
  #La
   

 2. Giải đáp:
   a, 10000
  b, – 8000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 156^2 – 112 . 156 + 56^2
  = 156^2 – 2 .56 . 156 + 56^2
  = (156 – 56)^2
  = 100^2 = 10000
  b, x^2 – 2xy – 4z^2 + y^2
  = (x^2 – 2xy + y^2) – 4z^2
  = (x-y)^2 – (2z)^2
  = (x – y – 2z)(x – y + 2z)
  Thay x = 6 ; y = -4 ; z = 45 vào biểu thức trên , ta được:
  = (6 + 4 – 2 . 45)(6  + 4 + 2 . 45)
  = -80 . 100
  = -8000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )