Toán Lớp 8: a,1/2x^²(2x³ – 4x²+3) b,(x+2) (x²-x+1)

Question

Toán Lớp 8: a,1/2x^²(2x³ – 4x²+3) b,(x+2) (x²-x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 5 ngày 2022-06-20T20:14:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)1/2x^2(2x^3-4x^2+3)
  =1/2x^(2).2x^3+1/2x^(2).(-4x^2)+1/2x^(2).3
  =x^5-2x^4+3/2x^2
  b)(x+2)(x^2-x+1)
  =x^3-x^2+x+2x^2-2x+2
  =x^3+x^2-x+2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)1/2x^2(2x^3-4x^2+3)=x^5-2x^4+3/2x^2$\\$ b)(x+2)(x^2-x+1)=x^3+x^2-x+2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )