Toán Lớp 8: a) x( x + 1)^2 – ( x – 2) (x^2 + 2x + 4)

Question

Toán Lớp 8: a) x( x + 1)^2 – ( x – 2) (x^2 + 2x + 4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 ngày 2022-05-01T00:52:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   x(x+1)^2-(x-2)(x^2+2x+4)
  =x(x^2+2x+1)-(x^3-2^3)
  =x^3+2x^2+x-x^3+8
  =(x^3-x^3)+2x^2+x+8
  =2x^2+x+8

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $x(x+1)^2-(x-2)(x^2+2x+4)$
  $= x(x^2+2x+1)-(x^3-8)$
  $= x^3+2x^2+x-x^3+8$
  $= 2x^2+x+8$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )