Toán Lớp 8: 8/ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC. a) Gọi D là điểm đối xứng của A qua N. Chứng mi

Question

Toán Lớp 8: 8/ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC.
a) Gọi D là điểm đối xứng của A qua N. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
b) Lấy I là trung điểm của cạnh AC và E là điểm đối xứng của N qua I. Chứng minh tứ giác ANCE là hình thoi.
c) Đường thẳng BC cắt DM và DI lần lượt tại G và G’. Chứng minh BG = CG’.
d) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính diện tích ΔDGG’., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-16T23:30:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a)
  Do: D là điểm đối xứng của A qua N
  => N là trung điểm AD 
  Tứ giác ABDC có 2 đường chéo BC, AD cắt nhau tại N là trung điểm mỗi đường
  ⇒ ABDC là hình bình hành
  mà AB ⊥ CA (\triangle ABC vuông tại A )
  ⇒ ABCD là hình chữ nhật (đpcm)
  ———————
  b)
  Do E và N đối xứng với nhau qua I
  => I là trung điểm NE
  Tứ giác ANCE có 2 đường chéo AC, NE cắt nhau tại I là trung điểm mỗi đường
  ⇒ ANCE là hình bình hành
  Do E là điểm đối xứng của N qua I, I ∈ AC
  => NE ⊥ AC
  ⇒ ANCE là hình thoi (đpcm)
  ———————
  c)
  Xét \triangleABD có BN, DM là 2 trung tuyến cắt nhau tại G
  ⇒ G là trọng tâm \triangleABD 
  ⇒ BG = 2/3BN = 2/3. 1/2BC = 1/3BC     (1)
  Xét \triangleACD có CN, DI là 2 trung tuyến cắt nhau tại G’
  ⇒ G’ là trọng tâm \triangleACD
  ⇒ CG’ = 2/3CN = 2/3. 1/2BC = 1/3BC     (2)
  (1)(2) -> BG = CG’
  ———————
  d)
  ABDC là hình chữ nhật   
  ⇒ BD = AC = 8 cm; CD = AB = 6cm
  Ta có: BG = CG’ = 1/313
  ⇒ GG’ = BC – 2. 1/3BC = 1/3BC
  \triangleDGG’ có cùng đường cao hạ từ D với \triangleBDC và có cạnh đáy tương ứng GG’ = 1/3BC
  ⇒ S_(DGG′) = 1/3. S_(BDC) = 1/3. 1/2.BD.CD = 1/3 . 8 . 6 = 16 cm^2

  toan-lop-8-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-hai-canh-ab-va-bc-a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )