Toán Lớp 8: ׳-7ײ-21×+27 bằng bao nhiêu ạ

Question

Toán Lớp 8: ׳-7ײ-21×+27 bằng bao nhiêu ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 3 ngày 2022-06-20T14:38:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^{3} – 7x^{2} – 21x + 27
  = ( x^{3} + 27) – ( 7x^{2} + 21x )
  = ( x + 3)( x^{2} – 3x + 9) – 7x( x + 3)
  = ( x + 3)( x^{2} – 3x + 9 – 7x)
  = ( x + 3)( x^{2} – 10x + 9)
  Bạn tham khảo!
   

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $x^3 – 7x^2 – 21x + 27$
  $= x^3 + 3^3 – (7x^2 + 21x)$
  $= (x + 3)^3 – 9x(x + 3) – 7x(x + 3)$
  $= (x + 3)^3 – (9x + 7x)(x + 3)$
  $= (x + 3)^2 . (x + 3) – 16x(x + 3)$
  $= [(x + 3)^2 – 16x](x + 3)$
  $= (x^2 + 6x + 9 – 16x)(x + 3)$
  $= (x^2 + 9 – 10x)(x + 3)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )