Toán Lớp 8: 6y^2(x+2)-9y(x+2). giúp em zới + lời giải thích ạ!

Question

Toán Lớp 8: 6y^2(x+2)-9y(x+2). giúp em zới + lời giải thích ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-05-25T16:02:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 6y^2(x+2)-9y(x+2)
  = (x+2)(6y^2-9y)
  = 3(2y^2-3y)(x+2)

 2. Giải đáp:
  <=> 6xy^2 – 9xy + 12y^2 – 18y  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  <=> 6xy^2 + 12y^2 – 9xy – 18y  
  <=> 6xy^2 – 9xy + 12y^2 – 18y

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )