Toán Lớp 8: 6/ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC t

Question

Toán Lớp 8: 6/ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N. a) Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật. b) Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh tứ giác ADCI là hình thoi. c) Cho AC = 20cm, BC = 25cm.Tính diện tích ΔABC d) Đường thẳng BN cắt cạnh DC tại K. Chứng minh: ????????????????=13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 15 phút 2022-06-17T02:59:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. Ta có : $^A=^M=^N=90 độ$
  => Tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật
  Xét tam giác $ACB$ có :
  $IB=IC (gt)$
  $IN //AB$ ($IN$ vuông góc với $CA$ ; $CA$ vuông góc với $AC$ ; từ vuông góc đến // )
  => $NC =NA$ (đg tb của tam giác )
  b. Xét tứ giác $AMIN$ có :
  $CA$ cắt $ID$ tại $N$
  Có : $NI=ND (gt)$
  $NC=NA(cmt)$
  => $AMIN$ là hbh
  mà $CA$ vuông góc với $IDZ$
  => $AMIN$ là hình thoi
  d. Gọi $P$ là giao điểm của $BN và AI$
  Vì $AICD$ là hình thoi$(cmt)$
  =>$AI//DC$
  =>$^AIN=^CDN$ (cặp góc sole trong)
  Xét $ΔINP$ và $ΔDNK$ có:
  $^PIN=^KDN(cmt)$
  $IN=DN$
  $^INP=^DNK(đ đ)$
  => $ΔINP=ΔDNK (g.c.g)$
  => $IP=DK$
  Vì $AICD$ là hình thoi $(cmt)$
  => $AI=DC$
  $AN=NC$
  =>$BN$ là trung tuyến
  Xét $ΔABC$ có: $AI, BN$ là đường trung tuyến
  mà $BN$ cắt $AI$ tại $P$
  =>$P$ là trọng tâm tam giác
  => $IP/AI=1/3$
  hay $DK/DC=1/3$

 2. a. Ta có : A=M=N=90độA=M=N=90độ

  => Tứ giác AMINAMIN là hình chữ nhật

  Xét tam giác ACBACB có :

  IB=IC(gt)IB=IC(gt)

  IN//ABIN//AB (ININ vuông góc với CACA ; CACA vuông góc với ACAC ; từ vuông góc đến // )

  => NC=NANC=NA (đg tb của tam giác )

  b. Xét tứ giác AMINAMIN có :

  CACA cắt IDID tại NN

  Có : NI=ND(gt)NI=ND(gt)

  NC=NA(cmt)NC=NA(cmt)

  => AMINAMIN là hbh

  mà CACA vuông góc với IDZIDZ

  => AMINAMIN là hình thoi

  d. Gọi PP là giao điểm của BNvàAIBNvàAI

  Vì AICDAICD là hình thoi(cmt)(cmt)

  =>AI//DCAI//DC

  =>AIN=CDNAIN=CDN (cặp góc sole trong)

  Xét ΔINPΔINP và ΔDNKΔDNK có:

  PIN=KDN(cmt)PIN=KDN(cmt)

  IN=DNIN=DN

  INP=DNK(đđ)INP=DNK(đđ)

  => ΔINP=ΔDNK(g.c.g)ΔINP=ΔDNK(g.c.g)

  => IP=DKIP=DK

  Vì AICDAICD là hình thoi (cmt)(cmt)

  => AI=DCAI=DC

  AN=NCAN=NC

  =>BNBN là trung tuyến

  Xét ΔABCΔABC có: AI,BNAI,BN là đường trung tuyến

  mà BNBN cắt AIAI tại PP

  =>PP là trọng tâm tam giác

  => IP/AI=1/3IP/AI=1/3

  hay DK/DC=1/3

  ….
  ♥♥♥
  •_•

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )