Toán Lớp 8: x+6/x+2-x-5/x^2+2x Giúp mình với ạ mình đang cần gấp lắm

Question

Toán Lớp 8: x+6/x+2-x-5/x^2+2x
Giúp mình với ạ mình đang cần gấp lắm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 39 phút 2022-04-20T11:01:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. {x+6}/{x+2}-{x-5}/{x^2+2x}
  ={x+6}/{x+2}-{x-5}/{x(x+2)}
  ={x(x+6)}/{x(x+2)}+{-(x-5)}/{x(x+2)}
  ={x^2+6x-x+5}/{x(x+2)}
  ={x^2+5x+5}/{x(x+2)}

 2. #Hugg
  (x+6)/(x+2)-(x-5)/(x^2+2x)\ (x \ne 0 ; x \ne -2)
  =(x+6)/(x+2)-(x-5)/(x(x+2))
  =(x(x+6))/(x(x+2))-(x-5)/(x(x+2))
  =(x^2+6x-x+5)/(x(x+2)
  =(x^2+5x+5)/(x(x+2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )