Toán Lớp 8: 54. Đa thức p=x^2 (x^2-6)-x^2+9 được phân tích thành: Mong mọi người giúp

Question

Toán Lớp 8: 54. Đa thức p=x^2 (x^2-6)-x^2+9 được phân tích thành:
Mong mọi người giúp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-19T10:54:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 (x^2 – 6) – x^2 + 9
  = x^2 . x^2 – 6 . x^2 – x^2 + 9
  = x^4 – 6x^2 – x^2 + 9
  = x^4 – 7x^2 + 9

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 . (x^2-6)-x^2+9
  = x^4 – 6x^2 – x^2 + 9
  = x^4 – 7x^2 + 9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )