Toán Lớp 8: x (x-5) + x-5 = 0 cần gấp cảm ơn

Question

Toán Lớp 8: x (x-5) + x-5 = 0
cần gấp cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-12-22T14:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. sửa (x+1)(x-5)=0
  kq x thuộc tập hợp -1 và 5

  toan-lop-8-5-5-0-can-gap-cam-on

 2. $ x ( x – 5 ) + x – 5 = 0 $
  ⇒ $ x ( x – 5 ) + ( x – 5 ) = 0 $
  ⇒ $ ( x + 1 ) ( x – 5 ) = 0 $
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=5\end{array} \right.\) 
  Vậy $ x = -1 $ hoặc $ x = 5 $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )