Toán Lớp 8: (x-5)^2+(x+2)(x-2) (x-4)(x+4)+(2x+1)^2 (x-2)(x+1)-x^2+3 (x+2)^2-3x(x+1) giải giúp ạ xin cảm ơn cho 5 sao nha

Question

Toán Lớp 8: (x-5)^2+(x+2)(x-2)
(x-4)(x+4)+(2x+1)^2
(x-2)(x+1)-x^2+3
(x+2)^2-3x(x+1)
giải giúp ạ xin cảm ơn cho 5 sao nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-15T03:56:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a\bigg)( x -5 )^2+ ( x + 2) ( x-2)= x^2 – 10x + 25 +x^2 – 4= 2x^2 -10x + 21\\ b\bigg)(x -4) ( x+4) + (2x+1)^2 = x^2 -16 + 4x^2 +4x +1= 5x^2 -15 + 4x\\ c\bigg)(x-2)(x+1)-x^2 +3= x^2 -3x + 2 -x^2+3 = 5-3x\\ d\bigg)(x+2)^2 -3x(x+1)= x^2 +4x + 4 – 3x^2 -3x= 4 + x -2x^2$

 2. Giải đáp 
  ( x -5 )$^{2}$ + ( x + 2) ( x-2)
  = $x^{2}$ – 10x + 25 +$x^{2}$ – 4
  = 2$x^{2}$ -10x + 21
  (x -4) ( x+4) + (2x+1)$^{2}$ 
  = $x^{2}$ -16 + 4$x^{2}$ +4x +1
  = 5$x^{2}$ -15 + 4x
  (x-2)(x+1)-$x^{2}$ +3
  = $x^{2}$ -3x + 2 -$x^{2}$ +3 
  = 5-3x
  (x+2)$^{2}$ -3x(x+1)
  = $x^{2}$ +4x + 4 – 3$x^{2}$ -3x
  = 4 + x -2$x^{2}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )