Toán Lớp 8: 4x^2-12xy+9y^2 Phân tích ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Question

Toán Lớp 8: 4x^2-12xy+9y^2
Phân tích ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 4 ngày 2022-06-19T00:05:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Áp dụng hằng đẳng thức $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$}$
  $4x^2-12xy+9y^2$
  $=(2x)^2-2.2x.3y+(3y)^2$
  $= (2x – 3y)^2$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2-12xy+9y^2
  =(2X)²-2×3×2×XY +(3y)²
  =(2x-3)²
  IU BẠN NHÌU

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )