Toán Lớp 8: (x ² +x )²+4x-12 bằng bao nhiêu các bạn

Question

Toán Lớp 8: (x ² +x )²+4x-12 bằng bao nhiêu các bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tuần 2022-06-11T19:51:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x^2+x)^2+4x-12
  = (x^2+x)(x^2+x)+4x-12
  Chúc bạn học tốt!
   

 2. Giải đáp:
  =(x-1)(x+2)(x2+x+6)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x2+x)2+4×2+4x-12
  =(x2+x)2+4(x2+x)-12
  =(x2+x)2-2(x2+x)+6(x2+x)-12
  =(x2+x)(x2+x-2)+6(x2+x-2)
  =(x2+x-2)(x2+x+6)
  =(x2-x+2x-2)(x2+x+6)
  =[x(x-1)+2(x-1)](x2+x+6)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )