Toán Lớp 8: (3k-2)²-4 chia hết cho 3 9-(1+4k)² chia hết cho 8

Question

Toán Lớp 8: (3k-2)²-4 chia hết cho 3 9-(1+4k)² chia hết cho 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 ngày 2022-06-17T03:14:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  (3k-2)^2-4
  = (3k-2-2)(3k-2+2)
  = 3k(3k-4)\vdots3 (Đpcm)
  9-(1+4k)^2
  = (3-1-4k)(3+1+4k)
  = (2-4k)(4+4k)
  = 2(1-2k)*4(1+k)
  = 8(1-2k)(1+k)\vdots8 (Đpcm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )