Toán Lớp 8: 3A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Chứng minh: a)

Question

Toán Lớp 8: 3A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Chứng minh:
a)

in progress 0
Huyền Trâm 6 ngày 2022-06-18T00:48:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có $AH\perp BC\to\Delta AHB,\Delta AHC$ vuông tại $H$
  Vì $I,K$ là trung điểm $AB,AC$
  $\to HI=IB=IA=\dfrac12AB, KH=KA=KC=\dfrac12AC$
  Do $IA=IH, KA=KH$
  $\to IK$ là trung trực của $AH$
  $\to \widehat{IHK}=\widehat{IAK}=90^o$
  b.Ta có $I,K$ là trung điểm $AB,AC$
  $\to IK$ là đường trung bình $\Delta ABC\to IK=\dfrac12BC$
  $\to P_{IHK}=HI+IK+KH=\dfrac12AB+\dfrac12BC+\dfrac12AC=\dfrac12(AB+BC+CA)=\dfrac12P_{ABC}$

  toan-lop-8-3a-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-goi-i-k-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ab

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )