Toán Lớp 8: ( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a ) phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: ( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a )
phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-12-22T15:28:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp:}$ 
  $( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a )$
  $=3(a-2b)-m(a-2b)-2bn+an$
  $=3(a-2b)-m(a-2b)+n(a-2b)$
  $=(3-m+n)(a-2b)$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (3a – 6b) – m(a – 2b) – n(2b – a) 
  = 3(a – 2b) – m(a – 2b) + n . [-(2b – a)] (nhóm 3 ra ngoài và thay đổi dấu của 2b – a và n)
  = 3(a – 2b) – m(a – 2b) + n(a – 2b) 
  = (a – 2b)(3 – m + n)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )