Toán Lớp 8: 3x⁶y²+4x³y²-8x²y² ÷ 2x²y² Giúp nhanh hộ mik

Question

Toán Lớp 8: 3x⁶y²+4x³y²-8x²y² ÷ 2x²y²
Giúp nhanh hộ mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-06-15T01:28:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3x^6y^2+4x^3y^2-8x^2y^2:2x^2y^2
  =3x^2y^2+4x^3y^2-4
  =3x^5y^4

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  3x^(6)y^(2)+4x^(3)y^(2)-8x^(2)y^(2):2x^(2)y^(2)
  =3x^(6)y^(2)+4x^(3)y^(2)-4x^(2-2)y^(2-2)
  =3x^(6)y^(2)+4x^(3)y^(2)-4x^(0)y^(0)
  =3x^(6)y^(2)+4x^(3)y^(2)-4.1.1
  =3x^(6)y^(2)+4x^(3)y^(2)-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )