Toán Lớp 8: 3. Tìm x biết: a) (x + 4)2 – (x + 1)( x- 1) = 16 b) (x – 2)3 – (x – 3)(x2 + 3x + 9) +6(x + 1)2 = 49 Mng ơi giúp em. Em đang cần gấp ạ h

Question

Toán Lớp 8: 3. Tìm x biết:
a) (x + 4)2 – (x + 1)( x- 1) = 16
b) (x – 2)3 – (x – 3)(x2 + 3x + 9) +6(x + 1)2 = 49
Mng ơi giúp em. Em đang cần gấp ạ huhu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-05-25T22:25:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a) (x + 4)^2 – (x + 1)( x- 1) = 16$
  $⇔(x^2+8x+16) – (x^2-1) = 16$
  $⇔x^2+8x+16 – x^2+1 = 16$
  $⇔8x+17= 16$
  $⇔8x=-1$
  $⇔x=\dfrac{-1}{8}$
  $b) (x – 2)^3 – (x – 3)(x^2 + 3x + 9) +6(x + 1)^2 = 49$
  $⇔(x^3-6x^2+12x-8) – (x^3 –27) +6(x^2+2x+1) = 49$
  $⇔x^3-6x^2+12x-8–x^3+27+6x^2+12x+6= 49$
  $⇔24x+25= 49$
  $⇔24x=24$
  $⇔x=1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )