Toán Lớp 8: x3 – 8×2 + 16x Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Question

Toán Lớp 8: x3 – 8×2 + 16x
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 31 phút 2022-06-24T06:29:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^3-8x^2+16x
  = (x^3-4x^2)-(4x^2-16x)
  = x^2(x-4)-4x(x-4)
  = (x^2-4x)(x-4)
  = x(x-4)^2

 2. $#Dứa$
  x³ – 8x² + 16x
  ⇔ x (x² – 8x + 16)
  ⇔ x (x – 4)²
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )