Toán Lớp 8: x(x-3)+5(x-3)=0 phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: x(x-3)+5(x-3)=0
phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 31 phút 2022-06-11T15:03:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x(x-3) + 5(x-3) = 0
  => (x-3)(x+5) = 0
  Đây là 2 bước P tích đa thức thành nhân tử
  (x-3)(x+5) = 0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x-3 = 0\\x+5=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-5\end{array} \right.\) 
   

 2. Answer
  x . (x – 3) + 5 . (x – 3) = 0
  $\Rightarrow$ (x + 5) . (x – 3) = 0
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x+5=0\\ x-3=0\end{matrix}\right.$
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=0-5\\ x=0+3\end{matrix}\right.$
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=-5\\ x=3\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {-5 ; 3}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )