Toán Lớp 8: `(3x+5)/(x^2 -1)` ; `(x)/(x^2+x)` ; `-2`

Question

Toán Lớp 8: `(3x+5)/(x^2 -1)` ; `(x)/(x^2+x)` ; `-2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tuần 2022-06-16T20:54:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. MTC:x(x-1)(x+1)
  (3x+5)/(x^2-1)=(x(3x+5))/(x(x-1)(x+1))
  x/(x^2+x)=x/(x(x+1))=(x(x-1))/(x(x-1)(x+1))
  -2=(-2x(x-1)(x+1))/(x(x-1)(x+1)
   

 2. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết
   Ta có:
  x^2 -1=(x-1)(x+1)
  x^2 +x=x(x+1)
  =>MTC: x(x+1)(x-1)
  Quy đồng:
  (3x+5)/(x^2 -1)=(3x+5)/((x-1)(x+1))=(x(3x+5))/(x(x-1)(x+1))=(3x^2 +5x)/(x(x-1)(x+1))
  x/(x^2 +x)=x/(x(x+1))=(x(x-1))/(x(x+1)(x-1))=(x^2 -x)/(x(x+1)(x-1))
  -2=(-2x(x-1)(x+1))/(x(x-1)(x+1))=(-2x^3 +x^2)/(x(x-1)(x+1))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )