Toán Lớp 8: $x^{3}$ – 4x = 0 2(x+5) – $x^{2}$ -5x = 0

Question

Toán Lớp 8: $x^{3}$ – 4x = 0
2(x+5) – $x^{2}$ -5x = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-06-21T02:22:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^3 – 4x = 0
  ⇔ x (x^2-4) = 0
  +) x = 0
  +) x^2 – 4 = 0
  ⇔ x^2 = 4
  ⇔ x = +- 2
  Vậy x = 0  hoặc x = +-2
  b) 2 (x+5) – x^2 – 5x = 0
  ⇔ 2 (x+5) – x (x+5) = 0
  ⇔ (2-x) (x+5) = 0
  +) 2 – x = 0
  ⇔ – x = -2
  ⇔ x = 2
  +) x + 5 = 0
  ⇔ x = -5
  Vậy x = 2 hoặc x = -5
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  x^3-4x = 0
  <=> x(x^2-4) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2-4=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=4\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy S= {0; 2; -2}
  ———-
  2(x+5)-x^2-5x = 0
  <=> 2(x+5)-(x^2+5x) = 0
  <=> 2(x+5)-x(x+5) = 0
  <=> (2-x)(x+5) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}2-x=0\\x+5=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.\) 
  Vậy S= {2; -5}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )