Toán Lớp 8: 3x-3y-12x+12y làm theo đặt nhân tử chung

Question

Toán Lớp 8: 3x-3y-12x+12y
làm theo đặt nhân tử chung, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 ngày 2022-04-19T15:58:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x – 3y – 12x + 12y 
  = ( 3 – 12)x + (-3 + 12)y
  = -9x+ ( -3 + 12)y
  = -9x + 9y 
  = -9(x – y)
   

 2. 3x – 3y – 12x + 12y
  = ( 3x – 3y ) – ( 12x – 12y )
  = 3 ( x – y ) – 12 ( x – y )
  = ( x – y ) ( 3 – 12 )
  = ( x – y ) – 9  
  = -9 ( x – y )
  –> Áp dụng :
  _ đặt nhân tử chung là 3 ; 12  
  _ nhóm hạng tử.           

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )