Toán Lớp 8: (x³-3x²+3x-1)(2y²+4y+2):(x-1)(y+1)²

Question

Toán Lớp 8: (x³-3x²+3x-1)(2y²+4y+2):(x-1)(y+1)², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-19T07:55:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x³-3x²+3x-1)(2y²+4y+2):(x-1)(y+1)²
  =2(x-1)³(y+1)²:(x-1)(y+1)²
  =2(x-1)²=2(x²-2x+1)=2x²-4x+2

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
   $ ( x³ – 3x² + 3x – 1 )( 2y² + 4y + 2 ) : ( x – 1 )( y + 1 )²$
  $= ( x – 1 )³( y + 1 )². 2 : ( x – 1 )( y + 1 )²$
  $= 2( x – 1 )²$
  $= 2( x² – 2x + 1 )$
  $= 2x² – 4x + 2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )