Toán Lớp 8: (3x-2) mũ 2 -9x(x-2)=16 tìm x ạ đang gấp

Question

Toán Lớp 8: (3x-2) mũ 2 -9x(x-2)=16 tìm x ạ đang gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 5 ngày 2022-06-17T13:07:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải:
  (3x-2)^(2)-9x(x-2)=16
  ⇔9x^(2)-12x+4-9x^(2)+18x=16
  ⇔(9x^(2)-9x^2)+(-12x+18x)+4=16
  ⇔6x+4=16
  ⇔6x=16-4
  ⇔x=2
  Vậy x=2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  (3x-2)^2-9x(x-2) = 16
  <=> 9x^2-12x+4-9x^2+18x = 16
  <=> (9x^2-9x^2)+(-12x+18x)+4 = 16
  <=> 6x = 12
  <=> x = 2
  Vậy S= {2}
  Áp dụng: (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )