Toán Lớp 8: x^3+x^2-4x-4 Giúp mình phân tích ạ

Question

Toán Lớp 8: x^3+x^2-4x-4
Giúp mình phân tích ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-03-19T12:29:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $x³+x²-4x-4$
  $= (x³+x²)-(4x+4)$
  $= x².(x+1)-4.(x+1)$
  $= (x²-4).(x+1)$
  $= (x-2).(x+2).(x+1)$
   

 2. $@toxic$
  x^3+x^2-4x-4$\\$=x^2+3x^2+2x-2x^2-6x-4$\\$=x(x^2+3x+2)-2(x^2+3x+2)$\\$=(x-2)(x^2+3x+2)$\\$=(x-2)(x^2+2x+x+2)$\\$=(x-2)(x(x+1)+2(x+1)$\\$=(x-2)(x+1)(x+2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )