Toán Lớp 8: (x + 3)^2 – x(x + 4) = 21 Tìm x

Question

Toán Lớp 8: (x + 3)^2 – x(x + 4) = 21 Tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tháng 2022-03-02T20:41:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-02T20:42:52+00:00
  ( x + 3 )^2 – x ( x + 4 ) = 21
  ⇔ x^2 + 6x + 9 – x^2 – 4x = 21
  ⇔ 2x + 9 = 21
  ⇔ 2x = 21 – 9
  ⇔ 2x = 12
  ⇔ x = 12 : 2
  ⇔ x = 6
  Vậy x = 6

 1. Giải đáp:
  x = 6
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x + 3)^2 – x(x + 4) = 21
  ⇔ x^2 + 2.x.3 + 3^2 – x^2 – 4x = 21
  ⇔ x^2 + 6x + 9 – x^2 – 4x = 21
  ⇔ 2x + 9 = 21
  ⇒ 2x = 21 – 9
  ⇒ 2x = 12
  ⇒ x = 12 : 2
  ⇒ x = 6
  Vậy x = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )