Toán Lớp 8: 3$x^{2}$ -4x-15 giúp mình với phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: 3$x^{2}$ -4x-15
giúp mình với phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 5 ngày 2022-06-17T07:51:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x^(2)-4x-15
  =3x²-9x+5x-15
  =3x(x-3)+5(x-3)
  =(x-3)(3x+5)
   
   

 2. Giải đáp:
  3x^2 –  4x – 15
  = 3x^2 + 5x – 9x – 15
  = x.(3x + 5) – 3.(3x + 5)
  = (3x + 5).(x – 3)
  #dariana

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )