Toán Lớp 8: (x-3^2)+x(x-3) phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: (x-3^2)+x(x-3)
phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 3 tuần 2022-06-11T17:43:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Bạn tham khảo nhé.
    (x-3)^2+x(x-3)
    =(x-3)[(x-3)+x]
    =(x-3)(x-3+x)
    =(2x-3)(x-3)

  2. $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} x-3^{2} +x( x-3)\\ =x-3^{2} +x^{2} -3x\\ =x^{2} -2x-9\\ =\left( x^{2} -2x+1\right) -10\\ =( x-1)^{2} -10\ \\ =\left( x-1-\sqrt{10}\right)\left( x-1+\sqrt{10}\right) \ \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )