Toán Lớp 8: (x+3/x-2) + (x-3/x+2) – (2x^2+3x+6/x^2-4) ns kq hoi nhen :”>

Question

Toán Lớp 8: (x+3/x-2) + (x-3/x+2) – (2x^2+3x+6/x^2-4)
ns kq hoi nhen :”>, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 4 tuần 2022-06-01T00:17:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  {x+3}/{x-2}+{x-3}/{x+2}-{2x^2+3x+6}/{x^2-4}
  ={x+3}/{x-2}+{x-3}/{x+2}-{2x^2+3x+6}/{(x+2)(x-2)}
  ={(x+3)(x+2)}/{(x-2)(x+2)}+{(x-3)(x-2)}/{(x+2)(x-2)}-{2x^2+3x+6}/{(x+2)(x-2)}
  ={x^2+2x+3x+6+x^2-2x-3x+6-2x^2-3x-6}/{(x+2)(x-2)}
  ={(x^2+x^2-2x^2)+(2x+3x-2x-3x-3x)+(6+6-6)}/{(x+2)(x-2)}
  ={-3x+6}/{(x+2)(x-2)}
  ={-3(x-2)}/{(x+2)(x-2)}
  ={-3}/{x+2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )