Toán Lớp 8: x^3+x^2-2=0 giúpppppoppppppppppppppppppppppp

Question

Toán Lớp 8: x^3+x^2-2=0 giúpppppoppppppppppppppppppppppp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 7 tháng 2022-05-25T20:50:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 1
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: x³ + x² – 2 = 0
                                      ⇔ x³ – x² + 2x² – 2 = 0
                                      ⇔ x² ( x – 1 ) + 2 ( x² – 1 ) = 0
                                      ⇔ x² ( x – 1 ) + 2 ( x – 1 ) ( x + 1 ) = 0
                                      ⇔ ( x – 1 ) [ x² + 2 ( x + 1 ) ] = 0
                                      ⇔ ( x – 1 ) ( x² + 2x + 2 ) = 0
                                      ⇔ [ x – 1 = 0                   ⇔ [ x = 1 ( TM )
                                           [ x² + 2x + 2 = 0        ⇔ [ x² + 2x = – 2 ( không TM ) 
                         Vậy x ∈ { 1 }
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3+ x^2 – 2= 0
  ⇔ (x^3 – x^2) + (2x^2 – 2) = 0
  ⇔ x^2 (x – 1) + 2(x^2 -1)= 0
  ⇔ x^2 (x – 1) + 2(x- 1) (x + 1)= 0
  ⇔ (x – 1) (x^2 + 2x +2) =0
  ⇔ x = 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )