Toán Lớp 8: 20Giá trị của biểu thức 2×2 – 5x + 1 tại x = 2 là: A. 4 B. 3 C. -1 D. 1 21 Thu gọn đơn thức A = 7x2y7 .(-3) x3y. (-2) là : A. 42

Question

Toán Lớp 8: 20Giá trị của biểu thức 2×2 – 5x + 1 tại x = 2 là:
A.
4
B.
3
C.
-1
D.
1
21
Thu gọn đơn thức A = 7x2y7 .(-3) x3y. (-2) là :
A.
42 x5y8
B.
42 x5y7
C.
– 42 x5y7
D.
42 x6y8
22
Cho DMNP vuông tại M, khi đó:
A.
MP > MN
B.
MN > NP
C.
NP > MN
D.
MP > NP
23
Trực tâm của tam giác là giao điểm của:
A.
Ba đường trung trực
B.
Ba đường cao
C.
Ba đường phân giác
D.
Ba đường trung tuyến
24
Giá trị của biểu thức 2x – y2 . Tại x = 2, y = -1 là :
A.
5
B.
7
C.
3
D.
-5
25
Tổng của các đơn thức 3x2y3; – 5x2y3; x2y3 là :
A.
9x2y3
B.
-2x2y3
C.
x2y3
D.
– x2y3
26
Phần hệ số của đơn thức là :
A.
B.
3
C.
27
D.
-3
27
Cho DABC có = 700, I là giao của ba đ­ường phân giác, khẳng định nào là đúng?

A.
B.
C.
D.
28
Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Biết BC = 12cm, AB = AC = 10cm thì độ dài AM là:
A.
22cm
B.
8cm
C.
không xác định được
D.
4cm
29
Tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. DE cắt AB tại F. Chọn đáp án sai:
A.
EC = BF
B.
AB = AE
C.
AB = DC
D.
BD = DC
30
Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:
A.
3cm; 4 cm; 5cm
B.
3cm; 5cm; 8cm
C.
3cm; 4cm; 7cm
D.
3cm; 4cm; 8cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-12-19T11:01:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 20Giá trị của biểu thức 2×2 – 5x + 1 tại x = 2 là: A. 4 B. 3 C. -1 D. 1 21 Thu gọn đơn thức A = 7x2y7 .(-3) x3y. (-2) là :
  A. 42 x5y8 B. 42 x5y7 C. – 42 x5y7 D. 42 x6y8
  22 Cho DMNP vuông tại M, khi đó:
  A. MP > MN B. MN > NP C. NP > MN D. MP > NP
  23 Trực tâm của tam giác là giao điểm của:
  A. Ba đường trung trực B. Ba đường cao C. Ba đường phân giác D. Ba đường trung tuyến
  24 Giá trị của biểu thức 2x – y2 . Tại x = 2, y = -1 là :
  A. 5 B. 7 C. 3 D. -5
  25 Tổng của các đơn thức 3x2y3; – 5x2y3; x2y3 là :
  A. 9x2y3 B. -2x2y3 C. x2y3 D. – x2y3
  26 Phần hệ số của đơn thức là : A. B. 3 C. 27 D. -3 27 Cho DABC có = 700, I là giao của ba đ­ường phân giác, khẳng định nào là đúng?
  A. B. C. D.
  28 Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Biết BC = 12cm, AB = AC = 10cm thì độ dài AM là:
  A. 22cm B. 8cm C. không xác định được D. 4cm
  29 Tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. DE cắt AB tại F. Chọn đáp án sai:
  A. EC = BF B. AB = AE C. AB = DC D. BD = DC
  30 Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:
  A. 3cm; 4 cm; 5cm
  B. 3cm; 5cm; 8cm
  C. 3cm; 4cm; 7cm
  D. 3cm; 4cm; 8cm
  @Phươngdung

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-20gia-tri-cua-bieu-thuc-22-5-1-tai-2-la-a-4-b-3-c-1-d-1-21-thu-gon-don-thuc-a-72y7-3

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )