Toán Lớp 8: x^2-y^2+mx-my Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: x^2-y^2+mx-my
Phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 3 tuần 2022-06-04T15:22:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2 – y^2 + mx – my
  = (x^2 – y^2) + (mx – my)
  = (x + y)(x – y) + m (x – y)
  = (x – y)[(x + y) + m]
  = (x – y)(x + y + m)
   

 2. x^2-y^2+mx-my
  =(mx-my)+(x^2-y^2)
  =m(x-y)+(x+y)(x-y)
  =(x-y)(m+x+y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )