Toán Lớp 8: x^2 – 8x – y^2 + 16 Giúp mình với

Question

Toán Lớp 8: x^2 – 8x – y^2 + 16
Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-03-02T11:57:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $x^2-8x-y^2+16$
  $= (x^2-8x+16)-y^2$
  $= (x-4)^2-y^2$
  $= (x-4-y)(x-4+y)$
  HĐT $(2) : (a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
  HĐT $(3):a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 8x – y^2 + 16
  = (x^2 – 8x + 16) – y^2
  = (x – 4)^2 – y^2
  = (x – 4 – y)(x – 4 + y)
  HĐT(1) : (a – b)^2 = a^2 – 2ab+ b^2.
  HĐT(2) : a^2 – b^2 = (a – b)(a + b).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )