Toán Lớp 8: $x^{2}$ – 7x – 6 = 0 Tìm x giúp mik với!!

Question

Toán Lớp 8: $x^{2}$ – 7x – 6 = 0
Tìm x giúp mik với!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-20T05:46:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-7x-6=0
  ⇒x^2-7x=0+6=6
  ⇒x.(x+7)=6
  ⇒x;x+7∈Ư(6)
  Mà Ư(6)={1;2;3;6}
  ⇒x;x+7∈{1;2;3;6}
  Vì x<x+7⇒(x;x+7)∈{(1;6);(2;3)}
  -Nếu x=1;x+7=6
  Vì x+7=6⇒x=6-7=-1(vô lý do trái với giả thiết x=1)
  -Nếu x=2;x+7=3
  Vì x+7=3⇒x=3-7=-4(vô lý do trái với giả thiết x=2)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3-7x-6=0
  ⇔x^3+x^2-x^2-6x-x-6=0
  ⇔(x^3+x^2)-(x^2+x)-(6x+6)=0
  ⇔x^2(x+1)-x(x+1)-6(x+1)=0
  ⇔(x+1)(x^2-x-6)=0
  ⇔(x+1)(x^2-3x+2x-6)=0
  ⇔(x+1)[(x^2-3x)+(2x-6)]=0
  ⇔(x+1)[x(x-3)+2(x-3)]=0
  ⇔(x+1)(x-3)(x+2)=0
  $⇔\begin{cases} x+1=0\\x-3=0\\x+2=0 \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} x=-1\\x=3\\x=-2 \end{cases}$
      Vậy S={-1; 3; -2}
         Chúc bn hc tốt????
             $\text{#LinhSad}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )