Toán Lớp 8: x^2(5x^3-1/2)=-..

Question

Toán Lớp 8: x^2(5x^3-1/2)………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-05-25T18:16:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 (5x^3 – 1/2)
  = x^2 . 5x^3 + x^2 . (-1/2)
  = 5x^5 – 1/2x^2
  Áp dụng :
  a (b-c) = ab – ac
   

 2. #huy
  x^2(5x^3-1/2)
  =x^2 . 5x^3+x^2 . (-1/2)
  =5x^5-1/2x^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )