Toán Lớp 8: x^2 + 4x – y^2 + 4 3x^2 – 3xy – 5x + 5y

Question

Toán Lớp 8: x^2 + 4x – y^2 + 4
3x^2 – 3xy – 5x + 5y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 20 phút 2022-06-07T08:27:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2+4x-y^2+4 
  =(x^2+4x+4)-y^2
  =(x^2-2.x.2+2^2)-y^2
  =(x+2)^2-y^2
  =(x+2-y)(x+2+y)
  3x^2-3xy-5x+5y
  =(3x^2-3xy)-(5x-5y)
  =3x(x-y)-5(x-y)
  =(x-y)(3x-5)
  Ta áp dụng hằng đẳng thức:
  a^2-b^2=(a-b)(a+b
  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
   

 2. Giải 
   -Có : x2  + 4x – y2 + 4
  = (x2 + 4x + 4) – y2
  = (x + 2)2 – y2
  = (x + 2 – y)(x + 2 + y).
  -Có : 3x^2 – 3xy – 5x + 5y
  =(3x^2 – 3xy) – (5x – 5y)
  = 3x(xy)5(xy)
  = (xy)(3x5).
  Chúc bạn thi tốt !
  Cho mình 5 sao và ctlhn nhé.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )